Ο Nemo

4140

No ratings yet.
Δραστηριότητα 1

Kουίζ για

Ο Nemo

Δραστηριότητα 2

Αφού ακούσεις το κείμενο απάντησε τις πιο κάτω ερωτήσεις:

1. Γράψε 3 απο τα πιο αγαπημένα σου ζώα.

2. Περιέγραψε το δικό σου κατοικίδιο ή ένα αγαπημένο σου ζώο.

Can you find any words or phrases in the text that are similar in your language?
Please write them down.

We are interested in the words you can find. Please write them here: Words and phrases

Δραστηριότητα στην τάξη

Μπίνγκο!

With your pupils, find any words or phrases in the text that are similar in their language(s).
Please write them down.

We are interested in the words you can find. Please write them here: Words and phrases

The European Commission support for this platform does not constitute an endorsement of its contents or web resources linked to it. Learning materials reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.