Μια φορά κι έναν καιρό…

4072

No ratings yet.
Δραστηριότητα 1

.

.

.

.

..

.

.

Δραστηριότητα 2

 1. Τι έγινε μετά; Συνέχισε την ιστόρια.

2. Εσύ θα ήθελες να παρακολουθήσεις μια παράσταση τσίρκου; Γιατί;   

3. Ζωγράφισε την αφίσα μιας παράσταση τσίρκου.

4. Πώς φαντάζεσαι ότι είναι μια παράσταση τσίρκου;

Can you find any words or phrases in the text that are similar in your language?
Please write them down.

We are interested in the words you can find. Please write them here: Words and phrases

Δραστηριότητα στην τάξη

Φτιάξτε το δικό σας παραμύθι

With your pupils, find any words or phrases in the text that are similar in their language(s).
Please write them down.

We are interested in the words you can find. Please write them here: Words and phrases

The European Commission support for this platform does not constitute an endorsement of its contents or web resources linked to it. Learning materials reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.